Quyền tác giả-Quyền đối với giống cây trồng

Quyền tác giả được bảo hộ từ thời điểm đăng ký với Cục bản quyền có đúng không?
Với đội ngũ luật sư chuyên nghiệp, có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Luật Nam Long và Cộng sự sẵn sàng cung cấp cho Quý khách những dịch vụ tư vấn chất lượng và giải đáp các thắc mắc của quý vị và các bạn liên quan tới Quyền tác giả, Quyền liên quan.
 Tôi đang viết 1 tác phẩm truyện ngắn, tuy nhiên tôi muốn tác phẩm của tôi không bị người khác sao chép hoặc sửa chữa, xuyên tạc tác phẩm của tôi dưới mọi hình thức có được không? Tôi phải làm gì để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của mình trước khi công bố truyện ngắn với truyền thông.
Quyền tác giả có được bảo hộ mãi mãi hay không?
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ, Quyền tác giả là là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu.Dựa trên các quy định trong các văn bản pháp luật, có thể nhận thấy Quyền tác giả có những đặc điểm sau:
Mọi hành vi sao chép tác phẩm mà không xin phép cũng không trả tiền nhuận bút, thù lao cho tác giả đều là hành vi xâm phạm quyền tác giả đúng không?